Kysymyksiä ja vastauksia

Kuinka hakeudun terapiaan?

Varaa terapeutilta puhelimitse aika tutustumiskäynnille. Et tarvitse lähetettä etkä muitakaan papereita terapiaan hakeutumiseksi. Oma yhteydenottosi riittää.

Voiko yksilöterapiaan saada KELA:n korvausta?

Kyllä. Yksilöterapiaan hakeutuva voi saada KELA:n kuntoutustukea. Tuki haetaan ennen terapian aloittamista. KELA:n pääasiallinen kriteeri tuen myöntämiseksi on, että asiakas pystyy terapiaprosessin ansiosta säilyttämään tai palauttamaan työ- tai opiskelukuntonsa.

Paljonko terapia maksaa?

Terapiakuluihin on mahdollista anoa tukea KELA:lta, kaupungin tai sairaanhoitopiirin varoista tai vakuutusyhtiöstä.

KELA:n kuntoutustuki on tällä hetkellä (vuonna 2016) 57,60 € / terapiaistunto Katso tarkemmat tiedot KELA:n sivulta.

Tosiasia on, että terapian käytännön toteuttamiseen vaikuttaa valitettavan paljon raha: terapia on kallista, eikä yhteiskuntaamme ole vielä rakennettu kuntoutusjärjestelmää, joka turvaisi terapian kaikille sitä tarvitseville.

Miten terapia alkaa?

Ensimmäinen terapiaistunto on tutustumiskäynti, jossa terapeutti ja asiakas kartoittavat yhdessä asiakkaan tilanteen (mm. oireet, ongelmat, lääkitys, aiemmat hoitosuhteet). Terapeutti ja asiakas pohtivat yhdessä, mitkä ovat hoidon tavoitteet, mikä terapiamuoto olisi paras mahdollinen tavoitteen toteuttamiseksi, kuinka terapia käytännössä toteutetaan, ja voiko asiakas hakea terapiaa varten KELA:n kuntoutustukea.

Keskustelun perusteella laaditaan hoitosuunnitelma, joka sisältää terapian tavoitteet ja aikataulun. Usein laaditaan myös kirjallinen hoitosopimus.

Kuinka kauan yksi terapiaistunto kestää?

Yksi yksilöterapiaistunto kestää 45 minuuttia.

Kuinka usein terapiaistuntoja on?

Terapiaistuntoja on yleensä kerrasta kahteen viikossa. Tälle määrälle myös KELA yleensä myöntää kuntoutustukea.

Kuinka kauan koko terapia kestää?

Terapiaprosessin pituus arvioidaan aina yksilöllisesti. Usein ihmiselämän ja -mielen ongelmat juontuvat hyvin varhaisesta vuorovaikutuksesta, jo lapsuusajoilta. Koska ongelmat ovat syntyneet hitaasti, myös niiden korjaaminen vaatii aikaa. Tällainen pitkä terapia kestää yleensä n. 3-4 vuotta.

Terapiassa hoidetaan kuitenkin myös yksittäisiä elämän kriisejä. Tällöin muutamakin terapiaistunto voi antaa tarvittavan avun.

Muutaman terapiaistunnon mittainen terapiasuhde on mahdollinen myös silloin, kun asiakas ei elämäntilanteensa vuoksi voi sitoutua pitkäaikaiseen terapiaan. Lyhyt terapiajakso voi lisäksi tukea jo päättynyttä, pidempää terapiaprosessia.