Kysymyksiä ja vastauksia

Miten hakeudun ryhmäterapiaan?

Voit tiedustella suoraan terapeutilta, mitä terapiaryhmiä on käynnistymässä tai suunnitteilla.

Tiedustelut: 041 468 2845

Kuinka kauan yksi ryhmäterapiaistunto kestää?

Yksi ryhmäterapiaistunto kestää 1,5 tuntia.

Voiko ryhmäterapiaan hakea KELA:n korvausta?

Kyllä. Ryhmäterapiaan hakeutuva voi saada KELA:n kuntoutustukea. Tuki haetaan ennen terapian aloittamista.

KELA:n pääasiallinen kriteeri tuen myöntämiseksi on, että asiakas pystyy terapiaprosessin ansiosta säilyttämään tai palauttamaan työ- tai opiskelukuntonsa.

Miten ryhmäterapia eroaa yksilöterapiasta?

Ryhmäterapiassa eivät keskustele vain asiakas ja terapeutti, vaan vuorovaikutukseen osallistuvat kaikki ryhmän jäsenet. Siten ryhmäterapia antaa myös kokemuksia sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ryhmässä.

Yksilö- ja ryhmäterapia eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois: asiakas voi osallistua ryhmäterapiaan jo käynnissä olevan yksilöterapian rinnalla.

Ovatko ryhmässä käsitellyt asiassa luottamuksellisia?

Kyllä. Terapiaryhmän jäseniä sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus kaikkeen, mitä ryhmässä tapahtuu.