Kysymyksiä ja vastauksia

Kuinka pitkiä istunnot ovat ja kuinka usein niitä järjestetään?

Useimmiten työnohjaus koostuu 1,5 tunnin mittaisista tapaamisista, joita järjestetään kahden - kolmen viikon välein.

Kauanko työnohjausprosessi kestää?

Työnohjausprosessin kesto sovitaan tapauskohtaisesti. Rajatumpien kysymysten käsittelemiseksi on tarjolla konsultaatiota, joka on lyhytaikaisempaa kuin varsinainen työnohjausprosessi.