8587.jpg
8522.jpg
8587.jpg

Helsingin Terapiahuone


Meidät on heitetty maailmaan. Emme valitse perhettä, johon synnymme, emmekä ympäristöä, jossa kasvamme. Lähtökohtamme on yksilöllinen niin hyvässä kuin pahassa; yhteistä kaikille on halu selviytyä.

Taustamme muokkaa minäkuvaamme: sitä, mitä tunnemme ja olemme. Joskus luomme ajattelu- ja toimintamalleja, jotka ovat eduksi vain hetkellisesti ja kääntyvät vuosien kuluessa meitä itseämme vastaan. Menneisyydestä voi tulla kiviriippa: mitä enemmän riuhdomme, sitä tiukemmaksi solmu kiristyy.

Psykoterapia on tarpeen, kun omat voimat eivät riitä ongelmista selviämiseen. Psykoterapian keinoin voidaan hoitaa mm. masennusta, jännitystä, pelko-oireita, neurooseja ja persoonallisuushäiriöitä. Psykoterapia soveltuu yleensä jokaiselle, joka on halukas tarkastelemaan itseään, ympäristöään ja taustaansa.

SCROLL DOWN

Helsingin Terapiahuone


Meidät on heitetty maailmaan. Emme valitse perhettä, johon synnymme, emmekä ympäristöä, jossa kasvamme. Lähtökohtamme on yksilöllinen niin hyvässä kuin pahassa; yhteistä kaikille on halu selviytyä.

Taustamme muokkaa minäkuvaamme: sitä, mitä tunnemme ja olemme. Joskus luomme ajattelu- ja toimintamalleja, jotka ovat eduksi vain hetkellisesti ja kääntyvät vuosien kuluessa meitä itseämme vastaan. Menneisyydestä voi tulla kiviriippa: mitä enemmän riuhdomme, sitä tiukemmaksi solmu kiristyy.

Psykoterapia on tarpeen, kun omat voimat eivät riitä ongelmista selviämiseen. Psykoterapian keinoin voidaan hoitaa mm. masennusta, jännitystä, pelko-oireita, neurooseja ja persoonallisuushäiriöitä. Psykoterapia soveltuu yleensä jokaiselle, joka on halukas tarkastelemaan itseään, ympäristöään ja taustaansa.

Yksilö ja ryhmä


Yksilöterapiassa tarkastellaan asiakkaan persoonallisuutta, ympäristöä ja taustaa sekä näiden vaikutusta nykytilanteeseen. Menneisyyden selvittämättömät, tiedostamattomatkin, ongelmat ja jännitteet voivat oirehtia nykyhetkessä erilaisin tavoin.

Ryhmäterapiassa pyritään tunnistamaan vääriä asenteita ja vuorovaikutusvääristymiä. Tavoitteena on antaa ryhmän jäsenille korjaavia kokemuksia siitä, millaista on toimia vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa.

Lisätietoa yksilöterapiasta

Lisätietoa ryhmäterapiasta

Vastaanotto

Yksilö ja ryhmä


Yksilöterapiassa tarkastellaan asiakkaan persoonallisuutta, ympäristöä ja taustaa sekä näiden vaikutusta nykytilanteeseen. Menneisyyden selvittämättömät, tiedostamattomatkin, ongelmat ja jännitteet voivat oirehtia nykyhetkessä erilaisin tavoin.

Ryhmäterapiassa pyritään tunnistamaan vääriä asenteita ja vuorovaikutusvääristymiä. Tavoitteena on antaa ryhmän jäsenille korjaavia kokemuksia siitä, millaista on toimia vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa.

Lisätietoa yksilöterapiasta

Lisätietoa ryhmäterapiasta

Vastaanotto

8522.jpg

Parisuhde ja perhe


Perhe on systeemi, joka perustuu jäsentensä keskinäiseen vuorovaikutukseen. Tämä vuorovaikutus voi kuitenkin häiriytyä tavalla tai toisella. Perheen toimintaa voivat haitata sanomattomat säännöt tai ongelmat, joiden olemassaoloa perheenjäsenet eivät aina itsekään tiedosta.

Pariterapia tarjoaa apua ristiriitoihin, joita parin on vaikeaa itse ratkaista. Ratkaisemattomat ristiriidat purkautuvat parisuhteessa herkästi syyttelynä, mustasukkaisuutena, pettymyksinä ja loukkaantumisina.

Lisätietoa pariterapiasta

Lisätietoa perheterapiasta

Vastaanotto

Parisuhde ja perhe


Perhe on systeemi, joka perustuu jäsentensä keskinäiseen vuorovaikutukseen. Tämä vuorovaikutus voi kuitenkin häiriytyä tavalla tai toisella. Perheen toimintaa voivat haitata sanomattomat säännöt tai ongelmat, joiden olemassaoloa perheenjäsenet eivät aina itsekään tiedosta.

Pariterapia tarjoaa apua ristiriitoihin, joita parin on vaikeaa itse ratkaista. Ratkaisemattomat ristiriidat purkautuvat parisuhteessa herkästi syyttelynä, mustasukkaisuutena, pettymyksinä ja loukkaantumisina.

Lisätietoa pariterapiasta

Lisätietoa perheterapiasta

Vastaanotto

Työelämä


Työnohjaus voidaan suunnata työntekijälle, tiimille, koko työyhteisölle tai saman alan työntekijöistä kootulle ryhmälle. Tavoitteina on kartuttaa ammattitaitoa ja vähentää työhön liittyvää henkistä kuormitusta.

Lisätietoa työnohjauksesta

Vastaanotto

Työelämä


Työnohjaus voidaan suunnata työntekijälle, tiimille, koko työyhteisölle tai saman alan työntekijöistä kootulle ryhmälle. Tavoitteina on kartuttaa ammattitaitoa ja vähentää työhön liittyvää henkistä kuormitusta.

Lisätietoa työnohjauksesta

Vastaanotto